Jätevesiopas

Puhtaamman tulevaisuuden puolesta

Haja-asutuksen jätevedet ovat maassamme toiseksi suurin vesistöjen kuormittaja. Noin 20 % suomalaisista asuu haja-asutusalueilla. Tämä tarkoittaa runsaan 250 000 vakituisesti asutun kiinteistön sijaitsevan viemäriverkon ulkopuolella. Näiden noin 1 000 000 asukkaan jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti.

Huolehtimalla jätevesiesi oikeasta puhdistamisesta niin kodissa kuin mökillä, vähennät vesistöihin, pohjavesiin ja lähiympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Varmista puhdas elinympäristö nyt ja tulevaisuudessa. Toimiva jätevesijärjestelmä lisää kiinteistön käyttömukavuutta, nostaa kiinteistön arvoa ja varmistaa että kiinteistöllä täyttyvät ympäristölainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Kokosimme kattavan tietopaketin jätevedenpuhdistuksesta, jätevesijärjestelmistä ja -lainsäädännöstä jätevesioppaaseen. Tilaa ilmainen jätevesiopas etusivulta.