Puhdistusmenetelmät

Jäteveden puhdistusjärjestelmä voidaan toteuttaa useammalla eri teknisellä vaihtoehdolla. Tutustu eri puhdistusmenetelmiin ja löydä ratkaisu kiinteistösi jätevesien puhdistukseen!
 

Maasuodatus

Jäteveden maasuodattamossa jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan esikäsittelyyn saostussäiliöön ja edelleen maakerroksista rakennettuihin suodatinkerroksiin.  Puhdistettu vesi kootaan putkistolla edelleen johdettavaksi ympäristöön tai jatkokäsittelyyn.

Maaimeytys

Jäteveden maahanimeyttämö on vedenpuhdistamiseen tarkoitettu laitteisto, jossa saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi imeytetään maaperään puhdistumaan maaperän omissa rakennekerroksissa ennen sen kulkeutumista pohjaveteen.

Saostussäiliö

Saostussäiliö on vesitiivis mekaaninen veden puhdistamiseen tarkoitettu veden esikäsittelylaite. Jätevesi virtaa saostussäiliön läpi jolloin jäteveden kiintoaineet erottuvat ja vettä raskaammat ainesosat jäävät säiliön pohjalle.

Panospuhdistus

Panospuhdistamo on vedenpuhdistamiseen tarkoitettu laitteisto, jossa talousvettä puhdistetaan fysikaaliseen, kemialliseen ja biologiseen prosessiin tai näiden menetelmien yhdistelmään perustuen. Panospuhdistamossa hyväksikäytetään pieneliöiden ja jäteveden hapetettua mikrobiprosessia ja jäteveden kemiallisen saostumisen menetelmää jäteveden puhdistamisessa.

Umpisäiliö

Umpisäiliöllä tarkoitetaan vesitiivistä, talousjäteveden tai lietteen varastoimiseen tarkoitettua säiliötä, josta ei ole jäteveden purkuputkea ympäristöön. Umpisäiliö ei siis ole varsinaisesti puhdistusjärjestelmä vaan siihen kerätään jätevedet, jotka kuljetetaan myöhemmin kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi.

Kaksoisviemäröinti 

Kaksoisviemäröinti on veden puhdistamiseen tarkoitettu laitteisto, jossa yhdistetään umpisäiliön ja maasuodatuksen tai maaimeytyksen puhdistusmenetelmiä. Kaksoisviemäröintijärjestelmässä WC-vedet johdetaan umpisäiliöön varastoitavaksi myöhempää kunnallisen jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessia varten. Vastaavasti pesu- ja talousjätevesi johdetaan maasuodattamoon tai maaimeyttämöön puhdistettavaksi prosessin vaiheissa, jotka on kuvattu yllä tarkemmin.

Löytääksesi kiinteistöllesi sopivan jätevesijärjestelmän, keskustele asiasta Pipelife-kumppanisi kanssa.