Kaksoisviemäröinti: Sako-Hertta imeytysputkipaketti

Kaksoisviemäröinti: Sako-Hertta imeytysputkipaketti

Kaksoisviemäröinti -järjestelmä on suunniteltu niin wc-, pesu- kuin talousvesienkin ympäristöystävälliseen puhdistamiseen. Kaksoisviemäröinti on erinomainen tapa yhdistää maaperäkäsittelyn ja umpisäiliöiden parhaat ominaisuudet vedenpuhdistamisessa.

Kaksoisviemäröinti Sako-Hertta imeytyspaketti sopii 1-5 hengen talouden jätevesienkäsittelyyn. Kaksoisviemäröinti tarjoaa pitkäikäisen, edullisen ja helppokäyttöisen menetelmän jäteveden puhdistamiseen. Järjestelmä puhdistaa jätevedet tehokkaasti ilman sähköä ja kemikaaleja. Kaksoisviemäröinti Sako-Hertta imeytysputkipaketti vaatii asennuskohteelta sopivan vettäläpäisevän maaperän sekä suotuisat olosuhteet pohjavesien suhteen. 

Oikein asennettuna järjestelmä on varmatoiminen ja pitkäikäinen. Asennuksen yhteydessä saostus- ja umpisäiliö on helppo ankkuroida Pipelife ankkurointipussien (LVI-numero 3625 406) avulla. Ankkurointi pitää säiliön tiukasti paikallaan pohjaveden pinnanvaihteluista huolimatta. Paketti on laajennettavissa maasuodattamoksi kokoomaputkipaketin (LVI-numero 3625520) avulla. Asennus suositellaan järjestettävän koulutetun Pipelife-kumppanin kanssa. 

Toimitussisältö (Sako-Hertta suodatuskasettipaketti):

 • 1 m³ saostussäiliö
 • Jakokaivo
 • Virtaussäätimet 2 kpl
 • Ø 110 muhvikulma, taipuisa 2 kpl
 • Kulmayhde 110 x 90° 2 kpl
 • Ø 110 x 2300 mm imeytysputket 10 kpl
 • Ilmastusputket ja -hatut 2 kpl
 • Suodatinkangas 1,30 x 24 m

 

Toimitussisältö (Umpisäiliö 5000):

 • 5 m³ umpisäiliö
 • Ø 110 mm tuloyhde
 • 315 mm teleskooppinen huolto/tyhjennysyhde

 

Prosessikuvaus:

 • Wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja pesuvedet saostussäiliöön
 • Kaksikammioinen saostussäiliö erottelee mahdolliset kiintoaineet sekä rasvat ja johtaa vedet jakokaivon kautta imeytysputkiin
 • Vesi suodattuu imeytysputkiston läpi maaperään
 • Vesi jatkaa puhdistumista maaperän omissa rakennekerroksissa ja kulkeutuu lopulta pohjaveteen
 • Tuuletusputket pitävät huolen, ettei hajuhaittoja pääse syntymään
 • Saostus- ja umpisäiliön tyhjennys hoituu helposti imuautolla
   

Suunnittelijakuvat löydät valmistajan sivuilta pipelife.fi

Täydennä järjestelmää