Kaksoisviemäröinti: Sako-Hertta suodatuskasettipaketti

Kaksoisviemäröinti: Sako-Hertta suodatuskasettipaketti

Kaksoisviemäröinti -järjestelmä on suunniteltu niin wc-, pesu- kuin talousvesienkin ympäristöystävälliseen puhdistamiseen. Kaksoisviemäröinti on erinomainen tapa yhdistää maaperäkäsittelyn ja umpisäiliöiden parhaat ominaisuudet vedenpuhdistamisessa.

Kaksoisviemäröinti Sako-Hertta suodatuskasettipaketti sopii 1-5 hengen talouden jätevesienkäsittelyyn. Kaksoisviemäröinti tarjoaa pitkäikäisen, edullisen ja helppokäyttöisen menetelmän jäteveden puhdistamiseen. Järjestelmä puhdistaa jätevedet tehokkaasti ilman sähköä ja kemikaaleja. Suodatuskasettipaketilla rakennat maasuodattamon helposti vaativaankin asennuskohteeseen. Suodatuskasettipaketti vaatii vain 6 m² asennustilan ja suodatuskenttä voidaan toteuttaa myös vaakavirtauksena tai pengertämällä pumppaamon avulla.

Oikein asennettuna järjestelmä on varmatoiminen ja pitkäikäinen. Asennuksen yhteydessä saostus- ja umpisäiliö on helppo ankkuroida Pipelife ankkurointipussien (LVI-numero 3625 406) avulla. Ankkurointi pitää säiliön tiukasti paikallaan pohjaveden pinnanvaihteluista huolimatta. Asennus suositellaan järjestettävän koulutetun Pipelife-kumppanin kanssa.

Toimitussisältö (Sako-Hertta suodatuskasettipaketti):

 • 1 m³ saostussäiliö
 • Suodatuskasetit 6 kpl
 • 110 mm kokoomaputket 5 kpl
 • 110 mm T-Haara
 • 110 mm kulma 2 kpl
 • Liitosyhteet
 • Ilmastusputket ja hatut
 • Karkeasuodatin saostussäiliön T-Haaraan

 

Toimitussisältö (Umpisäiliö 5000):

 • 5 m³ umpisäiliö
 • Ø 110 mm tuloyhde
 • 315 mm teleskooppinen huolto/tyhjennysyhde

 

Prosessikuvaus:

 • Wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja pesuvedet saostussäiliöön
 • Kaksikammioinen saostussäiliö erottelee mahdolliset kiintoaineet sekä rasvat ja johtaa vedet suodatuskenttään
 • Vesi suodattuu kasettien läpi ja puhdistettu vesi kootaan putkistolla edelleen johdettavaksi ympäristöön
 • Tuuletusputket pitävät huolen, ettei hajuhaittoja pääse syntymään
 • Saostus- ja umpisäiliön tyhjennys hoituu helposti imuautolla
   

Suunnittelijakuvat löydät valmistajan sivuilta pipelife.fi

Täydennä järjestelmää