Suodatuskasettipaketti 10

Maaperäkäsittelyiden huippu – suodatuskasettipaketti 10

Suodatuskasetti -järjestelmät on suunniteltu niin wc-, pesu- kuin talousvesienkin ympäristöystävälliseen puhdistamiseen.

Suodatuskasettipaketti sopii 1-10 hengen talouden jätevesienkäsittelyyn. Järjestelmä puhdistaa jätevedet tehokkaasti ja edullisesti ilman sähköä ja kemikaaleja. Suodatuskasettipaketin etuja ovat sen edullisuus asennusvaiheessa ja helppohoitoisuus käytettäessä.

Suodatuskasettipaketti 10 vaatii asennuskohteessa vain 12 m² tilan. Suodatuskasetit ovatkin erinomainen valinta kohteisiin, joissa valmiiksi rakennettu piha tai asennuskohteen pieni pinta-ala rajoittaa mahdollisuuksia liikkua tontilla. Suodatuskenttä voidaan toteuttaa myös vaakavirtauksena tai pengertämällä pumppaamon avulla.

Oikein asennettuna järjestelmä on varmatoiminen ja pitkäikäinen. Asennus suositellaan järjestettävän koulutetun Pipelife-kumppanin kanssa.

 

Toimitussisältö (LVI-nro: 3625 512):           

 • 2 m³ esiselkeytin
 • 2 m³ saostussäiliö (3010)
 • Suodatuskasetteja 12 kpl
 • Jakokaivo
 • Ø 110 mm kokoomaputket 10 kpl
 • Ø 110 mm T-haara 2kpl
 • Ø 110 mm kulma 4 kpl
 • Kokoomakaivo Ø 315
 • Liitosyhteet
 • Ilmastusputket ja -hatut
 • Karkeasuodatin saostussäiliön T-haaraan

 

Prosessikuvaus:

 • Wc- ja pesuvedet johdetaan esiselkeyttimen kautta saostussäiliöön
 • Saostussäiliö erottelee kiintoaineet ja johtaa vedet jakokaivon kautta suodatuskenttään
 • Vesi suodattuu kasettien läpi ja puhdistettu vesi kootaan putkistolla edelleen johdettavaksi ympäristöön
 •  Tuuletusputket pitävät huolen, ettei hajuhaittoja pääse syntymään
 • Saostussäiliön tyhjennys hoituu helposti imuautolla

 

Suunnittelijakuvat löydät valmistajan sivuilta pipelife.fi

Täydennä järjestelmää