Jätevedenpuhdistusjärjestelmien vuosien kehitystyön tuloksena

Pipelifen panospuhdistukseen perustuvat jätevedenpuhdistusjärjestelmät on suunniteltu kotitalouksille jatkuvaan käyttöön. Panospuhdistamoilla puhdistat wc- ja pesuvedet.

Panospuhdistamoissa käytetään jäteveden puhdistamiseen samoja biologis-kemiallisia menetelmiä kuin suurissa kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa, mutta puhdistamon kapasiteetti, toimintaprosessi ja puhdistusteho on sovitettu kotitalouksien tuottamien vesimäärien ja kuormituksen mukaiseksi.  

Panos-, laite- tai pienpuhdistamot ovat vedenpuhdistusjärjestelmien viimeisimmän kehitystyön tulos. Pipelifen panospuhdistamoja on saatavilla 6 henkilön ja 12 henkilön mitoitukselle.

 

Tutkitusti tehokkaat Pipelifen panospuhdistamot

V6- ja V12- panospuhdistamoiden puhdistustulokset on varmistettu käyttötesteissä puolueettomilla tutkimuslaitoksilla  (Saksassa ja Hollannissa.)

Pipelife panospuhdistamoiden puhdistustehon varmistaa logiikkaohjattu kelluva pumppuyksikkö ja kokoluokkansa tilavimmat selkeytys- ja prosessisäiliöt. Jäteveden puhdistaminen toteutetaan panospuhdistamossa aktiivilietemenetelmällä pieneliötoimintaa ja kemiallista saostamista hyväksikäyttäen.

Pipelife panospuhdistamoissa on otettu myös järjestelmän huollettavuus huomioon. Puhdistamon huoltoväliksi on jo tuotteen kehitysvaiheessa optimoitu 12 kuukautta. Tuotteilla on 12 vuoden tiiveys- ja materiaalitakuu.

 

Puhdistusprosessi panospuhdistamossa

Panospuhdistamo käyttää jäteveden puhdistamiseen biologista ja kemiallista reaktioita. Puhdistamo käsittelee puhdistettavan veden neljässä vaiheessa: esiselkeytysvaihe, panosvaihe, prosessivaihe ja selkeytysvaihe.

Esiselkeytysvaiheessa puhdistamoon johdetusta vedestä erotetaan painovoiman avulla vettä keveämmät ja vettä raskaammat kappaleet. Kiintoaines painuu esiselkeytyssäiliön pohjalle ja keveämmät kappaleet jäävät kellumaan veden pinnalle. Luokkansa suurin esiselkeytyssäiliö mahdollistaa alhaisen veden virtausnopeuden jolloin kappaleilla on mahdollisuus laskeutua tehokkaasti jo puhdistusprosessin alkuvaiheessa.

Panosvaiheessa ohjausjärjestelmän avulla prosessisäiliöön johdetaan erä jätevettä (panos) prosessisäiliöön puhdistettavaksi. Panoksen koko on puhdistamon kuormituksesta johtuen noin 50–200 litraa kerrallaan.

Prosessivaiheessa prosessisäiliöön johdettua vettä ilmastetaan pumpulla, jotta saadaan aikaan biologinen reaktio. Biologisen reaktion aikana mikrobit kuluttavat puhdistettavasta panoksesta ravinteet ja typen poistavan reaktion. Tämän jälkeen veteen lisätään fosforinpoistokemikaalia, joka sakeuttaa fosforin prosessisäiliön pohjalle. Puhdistusprosessi päättyy selkeytysvaiheeseen. 

Selkeytysvaiheessa puhdas vesi erottuu, jonka jälkeen se pumpataan pois prosessisäiliöstä poistopumpulla ja uusi panos on valmis puhdistettavaksi.